Projecten

ZorgReservisten NL

Extra ZorgSamen werkt aan een duurzame opzet van ZorgReservisten NL, waarbij oud-zorgprofessionals in regionale community’s aan elkaar verbonden worden en zichtbaar en ingezet kunnen worden voor zorgprofessionals en zorgorganisaties. 

Extra handen voor de zorg

Extrahandenvoordezorg.nl is een breed, niet-commercieel samenwerkingsverband van brancheorganisaties, vakbonden, regionale werkgeversorganisaties, beroepsverenigingen, private initiatieven en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). We bundelen aanbod voor extra zorgpersoneel en coaches tijdens de coronacrisis aan zorgorganisaties die daar behoefte aan hebben.