Privacyverklaring

 Stichting Extra ZorgSamen neemt jouw privacy serieus en zal de gegevens die je met ons deelt via het contactformulier op een veilige manier verwerken en gebruiken. Stichting Extra ZorgSamen werkt niet samen met commerciële partijen dus we hoeven daarvoor niet allemaal gegevens te verzamelen. 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Stichting Extra ZorgSamen is statutair gevestigd op de Parkstraat 31 (6828 JC) te Arnhem. We werken niet vanuit deze locatie en hebben geen eigen kantoor. Onze werkzaamheden verrichten we allemaal vanuit huis, zo houden we de kosten zo laag mogelijk. We zijn bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 78019338.

Welke informatie gebruikt Stichting Extra ZorgSamen, waarvoor en hoe lang?

Om jouw privacy te waarborgen handelen wij in overeenstemming met de Europese privacyregels: de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Als je contact met ons opneemt via het contactformulier bewaren we je emailadres, je naam en de correspondentie tussen jou en Stichting Extra ZorgSamen. We doen dat zodat we je vragen, ideeën en tips kunnen gebruiken. Om de website te verbeteren, om jouw vraag te beantwoorden of om contact met je op te nemen als je ons aanbiedt om met ons mee te denken. We delen de gegevens die je bij ons aanlevert via het contactformulier nooit zonder jouw uitdrukkelijke toestemming aan derden. We bewaren de correspondentie met jou zo lang als nodig voor het hiervoor genoemd doel.

Gegevens over websitebezoek 

Wij verzamelen geen persoonsgegeven als je onze website bezoekt. We plaatsen ook geen cookies.