Zorgreservisten staan naast de zorgprofessional

  • Leestijd:2 minuten gelezen

Op 1 oktober vond de derde editie van Hét verpleegkundig symposium plaats. Het thema van dit jaar: Hoe zorg je goed voor jezelf én de patiënt? Want om goed je werk te kunnen doen is ook je eigen fysieke en geestelijke gezondheid van groot belang.

We zijn er trots op dat ook de Nationale Zorgreserve een bijdrage kon leveren aan dit belangwekkende congres waaraan 80 verpleegkundigen deelnamen. José Geertsema is programmamanager van de Nationale Zorgreserve en vertelde de aanwezigen over het belang van een pool van zorgreservisten die kunnen bijspringen als er een regionale crisis is. Jose: “Zorgreservisten zijn oud-zorgprofessionals en hebben een andere baan of zijn met pensioen. Ze zetten hun eigen werk- en bezigheden aan de kant als het echt niet anders meer kan. Zorgreservisten moeten regionaal zichtbaar, beschikbaar én snel inzetbaar om naast verpleegkundigen direct ingezet te kunnen worden.”

Patrick Schooten, (coördinator proeftuinen) en Najla van Veen (begeleider proeftuinen) vertelden aan de verpleegkundigen en andere geïnteresseerden over het belang ervan. “We werken met proeftuinen om blindstaren te voorkomen. Werkend leren dus, met heel veel aandacht voor de ervaringen van zorgprofessionals, zorgorganisaties én zorgreservisten. Deze proeftuinen hebben veel informatie opgeleverd waarmee we verder kunnen ontwikkelen. We nemen de geleerde lessen mee om de zorg nóg beter te kunnen ontlasten en in te zetten als het crisis is, anders dan een flexibele schil om de zorg heen”, aldus Patrick.

De Nationale Zorgreserve zoekt verder naar kaders voor een duurzame inzet en doet dat samen met zorgreservisten en zorgorganisaties in een breder regionaal netwerk. Ondertussen wordt gebouwd aan een regionale community van oud-zorgprofessionals van wie het zorghart nooit is gestopt met kloppen.