Proeftuin bij het ZGT was positief én leerzaam

  • Leestijd:2 minuten gelezen

De Nationale Zorgreserve was begin juli actief in een vierde proeftuin: Ziekenhuis Groep Twente (ZGT) in Almelo kon gedurende een week rekenen op ondersteuning van negen zorgreservisten. Ze werkten op de afdeling Longgeneeskunde, een afdeling die de afgelopen 18 maanden behoorlijk onder druk heeft gestaan. De groep zorgreservisten was met o.a. een gepensioneerd zorgmedewerker, een psycholoog, een beleidsmedewerker van een gemeente en een aantal ondernemers zeer gevarieerd. Eén van de zorgreservisten gaf terug dat het witte pak na 22 jaar nog erg vertrouwd voelde!

Met de proeftuin wilde het ziekenhuis kennismaken met het concept. ZGT had behoefte aan extra adequate ondersteuning én omarmt het initiatief van de Nationale Zorgreserve. Zowel de zorgreservisten, de zorgprofessionals en de afdelingsmanager waren zeer tevreden over de proeftuin. Alle partijen zien mogelijkheden en willen stap voor stap ontdekken wat zorgreservisten voor de zorg in het algemeen en het ziekenhuis in het bijzonder kan betekenen. Deze zomer nog volgt een gesprek om mogelijkheden voor de toekomst te bespreken. De professionals van ZGT gaven na afloop aan de “klinische blik” van de reservisten gewaardeerd te hebben.

Ook de Nationale Zorgreserve is positief. De ervaring in Almelo onderstreept het belang van samen leren in proeftuinen. Elke proeftuin levert waardevolle informatie op. Een belangrijke opbrengst van de proeftuin is het automatiseren van de planning. Waar in eerdere proeftuinen de planning en roostering nog handmatig werd gedaan, werd hier gebruik gemaakt van een gebruiksvriendelijk systeem waar zorgreservisten zichzelf inplanden of op een wachtlijst plaatsten. Dit systeem werkte, getuige het feit dat er op het laatste moment vervanging gevonden werd voor een zieke zorgreservist. De continuïteit van de proeftuin liep hiermee geen gevaar.

Ook de andere geleerde lessen worden meegenomen in proeftuinen die deze zomer nog van start gaan. Hierbij kan gedacht worden aan contracten, roostering, de positionering van de zorgreservist en communicatie.

Meer weten over Nationale Zorgreserve? Kijk dan op onze website nationalezorgreserve.nl.