Vervolg proeftuin Nationale Zorgreserve in Albert Schweitzer ziekenhuis

  • Leestijd:2 minuten gelezen

In juni is in het Albert Schweitzer ziekenhuis een vervolg op de proeftuin met zorgreservisten van start gegaan. In deze proeftuin worden over een langere periode zorgreservisten ingezet om de druk op de afdeling Orthopedie te verminderen. De proeftuin loopt van 11 juni tot en met eind augustus.

Begin mei was er al een proeftuin in het Albert Schweitzer ziekenhuis op de afdeling Cardiologie. Dit bleek een succes: het ASz heeft de meerwaarde van de inzet van zorgreservisten ervaren en wil met het vervolg van de proeftuin onderzoeken wat de inzet van zorgreservisten over een langere periode betekent. De afdeling Orthopedie van het ASz is door corona en een verhuizing een kwart van het personeel kwijtgeraakt. En na een lang en intensief corona-jaar zijn veel zorgprofessionals vermoeid waardoor het verzuim hoger is dan gebruikelijk. 

Om de druk op de zorg op de afdeling Orthopedie te verminderen, zullen er deze zomer voor een termijn van 10 weken zorgreservisten bijspringen in het ASz. Deze lange periode is nieuw voor Nationale Zorgreserve. Eerdere proeftuinen duurden twee tot drie weken. In deze nieuwe proeftuin wordt gekeken hoeveel een organisatie zelf kan en bij welke onderdelen ondersteuning van Nationale Zorgreserve is gewenst. Het ASz heeft inmiddels veel ervaring met de inzet van zorgreservisten. Door zorgreservisten voor een langere periode op deze afdeling in te zetten, kan Nationale Zorgreserve het onderzoek uit de eerste proeftuin verdiepen.

Meer weten over Nationale Zorgreserve? Kijk dan op onze website nationalezorgreserve.nl.

Verpleegkundige Jasper en zorgreservist Sanne aan het werk in het Albert Schweitzer ziekenhuis