Vacature – Privacy- en security-officer

 • Leestijd:6 minuten gelezen

150 uur per jaar – ingangsdatum per direct

Stichting Extra ZorgSamen is op 12 mei 2020 opgericht, en stelt zich als doel om innovatieve oplossingen te ontwikkelen die bijdragen aan de continuïteit van de zorg op korte en lange termijn. De Nationale Zorgreserve, opgezet in nauwe afstemming met het ministerie van VWS, vormt het hart van de activiteiten van stichting Extra ZorgSamen. Het zichtbaar, beschikbaar en bereikbaar hebben van de Nationale Zorgreserve helpt substantieel en duurzaam om de druk in de zorg bij de actuele en langer durende tekorten te ontlasten. De Nationale Zorgreserve kan worden ingezet in tijden van crisis (pandemie, ramp of terreuraanslag), wanneer de continuïteit van zorg niet meer gewaarborgd kan worden.

De kern van de programma’s van de stichting – o.a. Nationale Zorgreserve, maar ook de GGD-reservisten – is dat er op een nieuwe manier wordt gekeken naar capaciteitsvraagstukken in de zorg. Een basis hiervoor is een pragmatisch en goed werkend landschap van IT-applicaties. Het landschap is zó samengesteld dat er zoveel mogelijk vanuit een best-of-breed gedachte, met minimale maatwerkkoppelingen, een optimaal werken IT-systeem ontstaat. Processen zijn zoveel mogelijk geautomatiseerd en vastgelegd in heldere werkinstructies. In hoofdlijnen wordt er gebruik gemaakt van Google Workspace tools en wordt de online community software van METT ingezet om communities van reservisten te creëren. Minimalisatie van de data-opslag en inzet van reservisten o.b.v. de vraag van zorgorganisaties zijn de uitgangspunten van de IT-oplossingen.

Over de functie

De privacy & security verantwoordelijke binnen stichting Extra ZorgSamen is verantwoordelijk voor een correcte en veilige opslag van en verwerking van data. De stichting hanteert het principe van privacy by design bij opzet en inrichting van nieuwe IT-systemen voor de verschillende programma’s zoals de Nationale Zorgreserve en de GGD Reservisten. De privacy & security-officer toetst nieuwe systemen en processen op correcte naleving van intern beleid, maar ook wet- en regelgeving.

Er is een uitgebreid informatiebeveiligingsbeleid over hoe de stichting intern en met partners (samen)werkt op het gebied van privacy en informatiebeveiliging, uiteraard naast andere verplichte stukken als een privacy-verklaring, gedragscode en verwerkersovereenkomsten. De privacy & security-officer zorgt dat dit beleid up-to-date blijft en wordt nageleefd, en begeleidt tevens de periodieke audits die worden gedaan om te komen tot TPM’s.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Je bent onderdeel van stichting Extra ZorgSamen en dient de diverse programma’s van de stichting.
 • Je rapporteert aan de bestuurder van de stichting.
 • Je werk nauw samen met de IT-manager om de privacy & security realistisch en pragmatisch te garanderen.
 • Je toetst IT-oplossingen en processen continu aan de hand van het data & privacy beleid.
 • Je signaleert kansen en/of knelpunten in (de uitvoering van) de IT-systemen en de processen.
 • Je herziet het beleid waar nodig op basis van nieuwe ontwikkelingen en wet- en regelgeving.
 • Je helpt alle programma’s en het bestuur met het analyseren en uitleggen van privacy & security uitdagingen.
 • Je bent de ‘privacy-officer’ zoals bedoeld in het privacyreglement, het aanspreekpunt voor zorgreservisten en zorgorganisaties als het gaat om privacy-kwesties en security-incidenten.
 • Je zorgt voor naleving van het privacy- en security beleid door bestuur en collega’s en zorg voor continue aandacht voor dit onderwerp.
 • Je begeleidt de externe audits t.b.v. het vaststellen van de jaarlijkse TPM of benodigde certificeringen, momenteel o.b.v. ISO27001/NEN7510 en BIO-controls.

Functie-eisen

 • Je hebt een relevante opleiding op HBO+ niveau;
 • Aanvullende opleiding op het vlak van privacy en/of security is een pré
 • Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie;
 • Je hebt enige affiniteit met de zorgsector;
 • Je beschikt over een zelfsturend vermogen en een proactieve en pragmatische houding;
 • Je beschikt over verandervermogen en interne flexibiliteit (interne wendbaarheid);
 • Je bent in staat om professioneel te handelen (resultaatgericht en adviesvaardigheden);
 • Je hebt een hoge mate van integriteit.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden een dynamische en open werksfeer in een organisatie in beweging met ruimte voor eigen ontwikkeling en initiatief. Werktijden worden in overleg vastgesteld. Op dit moment is het wenselijk de opdracht als zelfstandige uit te voeren, waarbij wij inschatten dat dit een inspanning van 150 uur per jaar betreft.

Meer over Extra ZorgSamen

Info over de stichting? Zie dan de website: extrazorgsamen.nl

Stichting Extra ZorgSamen en het programma Nationale zorgreserve worden gefinancierd door het Ministerie van VWS. Zie website nationalezorgreserve.nl

Programma GGD-reservisten is een samenwerking GGD-GHOR en Stichting Extra ZorgSamen. Zie website ggdreservisten.nl

Selectieprocedure

Ben jij wie wij zoeken? Stuur dan uiterlijk 5 september je motivatiebrief en curriculum vitae naar Charlotte de Schepper (vanaf 1 september bestuurder van de stichting) via info@extrazorgsamen.nl.

Na een eerste gesprek volgt er met een beperkt aantal kandidaten een tweede gesprek.