Vacature bestuurssecretaris

 • Leestijd:4 minuten gelezen

Wij, Stichting Extra ZorgSamen zijn op zoek naar een stevige bestuurssecretaris als rechterhand van de bestuurder die ondersteunt en adviseert:

BESTUURSSECRETARIS

8-12 uur per week (voorkeur ingangsdatum uiterlijk 1 februari 2022)

De bestuurssecretaris is de rechterhand van de bestuurder. De bestuurssecretaris ondersteunt en adviseert de bestuurder bij de bestuurlijke taken (organisatorisch, inhoudelijk en juridisch), de organisatieontwikkeling, beleidsontwikkelings- en besluitvormingsprocessen. Daarnaast ondersteunt de bestuurssecretaris de RvT bij hun toezichthoudende taken. De bestuurssecretaris brengt belangen bij elkaar, analyseert kansen en beperkingen en vindt evenwicht tussen de creatieve geest en zakelijke instelling.

We zoeken een zelfstandige denker & doener die sterk is in het organiseren van processen. Je bent de regisseur van onze organisatie- en besluitvormingsprocessen.

De bestuurssecretaris is verantwoordelijk voor het ontwerp, de ontwikkeling en verloop van de interne processen ten behoeve van bedrijfsvoering en besluitvorming. Daarnaast houd je je bezig met de ondersteuning van strategieontwikkeling en realisatie van de strategie en het beleid van de stichting (zoals de totstandkoming en verantwoording van het jaarplan etc.). De bestuurssecretaris opereert op strategisch, tactisch en operationeel niveau binnen de organisatie. Het is een zelfstandige functie en vraagt een proactieve en pragmatische houding.

TAKEN

 • je fungeert als sparringpartner voor de bestuurder en geeft (on)gevraagd advies op algemeen bestuurlijk gebied en actuele wet- en regelgeving.
 • je draagt zorg voor het mede voorbereiden van de vergaderingen van de RvT
 • je geeft advies over en draagt zorg voor adequate informatievoorziening betreffende organisatie brede vraagstukken.
 • je stelt interne reglementen op en je houdt deze actueel;
 • je bereidt de bestuurlijke verantwoording voor: jaarverslag, bestuur rapportages en andere verantwoordingsstukken;
 • je draagt zorg voor het tijdig en volledig aanleveren van managementinformatie,
 • je draagt zorg voor programma-overstijgende externe en interne communicatie
 • je houdt toezicht op en bewaakt gemaakte afspraken, processen en relevante verplichtingen;
 • je ondersteunt bij het formuleren van strategie en beleid en het realiseren daarvan.
 • je signaleert en analyseert interne ontwikkelingen en faciliteert afspraken met gesprekspartners samen om kansen en/of knelpunten in (de uitvoering van) het beleid en in processen te bespreken;
 • je draagt zorg voor en bewaakt de uitvoering van de gehanteerde Gouvernance Code
 • je voert secretaristaken uit ten behoeve van de bestuurder, maken van agenda-afspraken, opstellen en afhandelen van (vertrouwelijke) correspondentie en organiseren, voorbereiden, faciliteren en notuleren van vergaderingen en afspraken waar nodig.

FUNCTIE EISEN

 • je hebt een relevante opleiding op HBO+ niveau (bestuurskundige of juridische achtergrond);
 • je hebt minimaal 5 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie en/of op managementniveau;
 • je hebt affiniteit met de zorgsector;
 • je hebt kennis van en ervaring met beleidsontwikkelings- en besluitvormingsprocessen;
 • je hebt kennis van relevante wet- en regelgeving;
 • je beschikt over een intern kompas (omgevingsbewustzijn, in lijn met organisatiedoelen)
 • je beschikt over verandervermogen en interne flexibiliteit (interne wendbaarheid);
 • je bent in staat om professioneel te handelen (resultaatgericht en adviesvaardigheden);
 • je beschikt over een zelfsturend vermogen en een proactieve en pragmatische houding;
 • je bent strategisch intelligent en tactisch vaardig;
 • je beschikt over organisatiesensitiviteit en politiek/bestuurlijke sensitiviteit;
 • je hebt een hoge mate van integriteit.

ARBEIDSVOORWAARDEN

Wij bieden een dynamische en open werksfeer in een organisatie in beweging met ruimte voor eigen ontwikkeling en initiatief. Werktijden worden in overleg vastgesteld. Op dit moment is het wenselijk de opdracht als zelfstandige uit te voeren.

OVER EXTRA ZORG SAMEN

Info over deze stichting? Zie dan de huidige website: extrazorgsamen.nl

De Stichting Extra ZorgSamen, het programma Nationale zorgreserve wordt gefinancierd door van het Ministerie van VWS. Zie website nationalezorgreserve.nl

Programma GGD-reservisten is een samenwerking GGD-GHOR en Stichting Extra ZorgSamen. Zie website ggdreservisten.nl

In 2022 starten er naar verwachting ook nieuwe projecten en samenwerkingsvormen.

SELECTIEPROCEDURE

Ben jij wie wij zoeken? Stuur dan uiterlijk 10 januari 2022 jouw motivatiebrief en curriculum vitae naar Jose Geertsema, bestuurder Stichting Extra ZorgSamen. Er volgen twee gesprekken, waarvan bij het laatste gesprek ook de remuneratiecomité van Raad van Toezicht betrokken wordt.