Spoedeisende hulp doet beroep op Nationale Zorgreserve

  • Leestijd:4 minuten gelezen

We lezen en horen veel over de druk op onder andere cohort- en ic-afdelingen in ziekenhuizen. Maar ondertussen is de situatie op de afdelingen Spoedeisende Hulp ook penibel aan het worden. Er is groeiende aanloop door corona en door de griep. Bovenop de reguliere toestroom vanwege botbreuken en ander trauma. De doorstroom naar andere afdelingen in het ziekenhuis is op sommige plekken niet meer mogelijk. Meerdere ziekenhuizen zagen zich dan ook gedwongen te besluiten tot een opnamestop op de SEH-afdeling. Ambulances rijden af en aan om patiënten naar andere ziekenhuizen te vervoeren, en ook daar dreigt de boel klem te lopen

Enthousiaste hulpverleners
De SEH-afdeling van St Jansdal in Harderwijk heeft onlangs een beroep gedaan op de Nationale Zorgreserve. Dit ziekenhuis met een spilfunctie in de regio ziet de toeloop van patiënten groeien. Er is veel aandacht voor het opleiden van mensen, maar momenteel is de werkdruk te hoog. Henk Zonnenberg, teamleider Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis, geeft aan dat dit niet komt omdat medewerkers worden doorgeschoven naar andere afdelingen maar omdat er te weinig capaciteit is voor een groeiend aantal patiënten. “De kliniek loopt vol en we kunnen niet doorschuiven naar andere afdelingen. Mensen blijven hier daarom soms langer dan de bedoeling is. De zorgbehoefte groeit. We komen handen tekort. De situatie is ernstig te noemen.” De afdeling zoekt enthousiaste hulpverleners. Van doktersassistenten tot en met gespecialiseerd verpleegkundigen. Zij gaan uiteenlopende werkzaamheden doen, passend bij het activiteitenpakket waarvoor zorgreservisten kiezen.

Activiteitenpakketten
“We zagen het al aankomen, maar nu is dan de eerste hulpvraag van een SEH-afdeling een feit”, constateert Jacqueline Santbergen. Ze is communitymanager bij de Nationale Zorgreserve en is dagelijks druk met het verwelkomen van zorgreservisten en het begeleiden van een snelgroeiend aantal hulpvragen van zorgorganisaties. “Werken op de SEH is specialistisch werk, maar dat betekent we enorm veel  tijd kwijt zijn met het vinden van geschikte zorgreservisten. Wij werken namelijk met activiteitenpakketten in plaats van functies. Dat maakt de inzet voor alle betrokkenen helder. Zorgreservisten weten wat ze gaan doen en zorgprofessionals weten waar ze op kunnen rekenen”, licht Jacqueline toe.

Eigen regie
Een belangrijk uitgangspunt van de Nationale Zorgreserve is de eigen regie van de zorgreservist. Jacqueline: “Een zorgreservist geeft zelf aan wanneer hij/zij inzetbaar wil zijn en voor welke activiteiten. De een wil vooral zijn oude werkzaamheden blijven doen. Een ander wil vooral van waarde zijn, wat de vraag ook is. Zorgreservisten bepalen zelf met welk activiteitenpakket ze willen werken. Wij geloven in eigen regie. Alleen op deze manier kan er een duurzame zorgreserve blijven staan.”