Hulpvraag Rotterdam-Rijnmond opmaat naar inzet zorgreservisten in meerdere regio’s

  • Leestijd:3 minuten gelezen

In de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond neemt de druk op de ziekenhuizen toe. Op de covid-afdelingen en op de  IC’s. De Nationale Zorgreserve staat klaar om in te springen in Rotterdam, maar ook in plaatsen in andere regio’s. Omdat de huidige situatie en ontwikkelingen daar om vragen.

Rotterdam Rijnmond

Alles geprobeerd 
Franciscus Gasthuis & Vlietland in Rotterdam en Schiedam heeft door het groeiende aantal covid-patiënten geplande zorg moeten afschalen. Daarnaast is de situatie op de IC nijpend, ook door het flinke aantal acute non-covid opnames. Het is moeilijk om de personele bezetting van het ziekenhuis rond te krijgen.

Oproep
Het ziekenhuis heeft alles geprobeerd om het team van zorgprofessionals op de IC uit te breiden. Bijvoorbeeld het doorschuiven van personeel, de inzet van oud-IC verpleegkundigen en het inschakelen van het flexbureau. Dit heeft wel extra personeel opgeleverd, maar te weinig om het rooster rond te krijgen. Daarom heeft het ziekenhuis een beroep gedaan op de Nationale Zorgreserve. De eerste zorgreservisten hebben zich inmiddels gemeld. Ze gaan in kleine teams van zorgreservisten aan de slag. “Er staat een regionale community van zorgreservisten klaar, maar de hulpvraag vanuit de ziekenhuizen is groot”, zegt Patrick Schrooten, die zorgorganisaties met hulpvragen begeleidt. “We roepen daarom iedereen op die niet meer in de zorg werkt of met pensioen is zich te melden!”

Zorgreservisten inzetbaar op de IC
Zorgreservisten zijn mensen met een zorgdiploma en werkervaring in de zorg. Ze werken inmiddels ergens anders of zijn met pensioen. Hun zorghart is altijd blijven kloppen en daarom stellen ze zich beschikbaar om tijdelijk bij te springen als er een crisis is. Het is voor het eerst dat er inzet van zorgreservisten op een IC wordt gevraagd. Patrick Schrooten: “We werken met activiteitenpakketten en niet met functies, dat maakt dat inzet op diverse afdelingen mogelijk is. Werken met activiteitenpakketten houdt de verwachtingen over de inzet voor iedereen scherp. Het biedt houvast voor de zorgreservist én duidelijkheid voor de zorgprofessional met wie een zorgreservist gaat werken. Daarnaast krijgen de zorgreservisten een  training op de afdeling om (weer) bekend te raken met de werkzaamheden.“

Hulpvragen in het hele land
Het aantal hulpvragen neemt toe. Ook in andere regio’s en in alle zorgsectoren. Iedere zorgorganisatie die op dit moment een capaciteitsprobleem heeft, kan een hulpvraag indienen. Denk aan ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, organisaties voor ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Patrick Schrooten ziet de druk op de zorgorganisaties in het land zichtbaar toenemen. “Dit zien we ook in het groeiende aantal hulpvragen aan de Nationale Zorgreserve. Onze oproep is dan ook breder dan de regio Rotterdam-Rijnmond.”

Binnen 48 uur persoonlijk contact
De Nationale Zorgreserve nodigt iedereen uit die denkt in het profiel van een zorgreservist te passen, dat te checken op nationalezorgreserve.nl. “Na inschrijving word je binnen 48 uur door een van onze communitymanagers gebeld”, vertelt Patrick Schrooten. “In een persoonlijk gesprek met een van mijn collega’s wordt dan gekeken of iemand zich in een regionale community kan en wil aansluiten.” De Nationale Zorgreserve is zeven dagen per week bereikbaar.