Charlotte de Schepper volgt José Geertsema op als bestuurder van Stichting Extra ZorgSamen

  • Leestijd:2 minuten gelezen

De Raad van Toezicht van Stichting Extra ZorgSamen heeft per 1 september 2022 Charlotte de Schepper benoemd als bestuurder van de stichting. Voor de zomer maakte José Geertsema, die vanaf de oprichting van de stichting op 12 mei 2020 voorzitter van het bestuur is, bekend dat zij een nieuwe functie heeft aanvaard. Zij wordt bestuurder bij zorgorganisatie WZU Veluwe. De Raad van Toezicht is blij dat ze in Charlotte een passende opvolger heeft gevonden. Charlotte is sinds 2019 directeur bij de KNOV, de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen. Daarvoor was ze in een senior beleidsfunctie werkzaam bij Zorgverzekeraars Nederland en als manager/systeemtherapeut bij Pro Persona. Zij brengt dan ook een brede werkervaring en een omvangrijk netwerk mee, om de volgende fase van de stichting en de Nationale Zorgreserve in te gaan. “Ik heb zin om deze mooie opdracht met veel energie op te pakken”, aldus Charlotte.

De Raad van Toezicht is José Geertsema zeer erkentelijk voor de behaalde resultaten, waaronder de totstandkoming van de Nationale Zorgreserve, voor het innovatieve ondernemerschap waarmee zij de stichting heeft ontwikkeld en de mensgerichtheid waarmee zij heeft bestuurd. José kijkt dankbaar terug op het resultaat dat te danken is aan het samenwerken buiten en binnen de stichting in de context van intensieve corona-jaren. Dankzij de inzet van zorgreservisten en de constructieve samenwerking met en financiering vanuit het ministerie van VWS heeft de Nationale Zorgreserve zich tijdens de coronacrisis gevormd.