De oprichting van Extra ZorgSamen is een feit!

Op 12 mei 2020, de geboortedag van Florence Nightingale, is onze stichting opgericht. Een dag die niet per toeval gekozen is. Florence Nightingale ging vol passie voor haar vak, dag en nacht als dat nodig was. Zij hervormde de Engelse zorg. Zij deed wat nodig was. We laten ons door haar inspireren, nu we als stichting aan de slag gaan. De afgelopen twee maanden hebben we ons vol passie ingezet voor COVID-19 Extra Handen. Dag en nacht, net als Florence. Dat dit zo succesvol zou zijn, hadden we nooit durven dromen toen we hieraan begonnen. Nu is het tijd om de volgende stap te zetten.

Wat we gaan doen? We gaan een bijdrage leveren aan de continuïteit van zorg. Op de korte en lange termijn, acuut en structureel. Hoe we dat doen? Bijvoorbeeld door het optimaliseren van de (werk)omstandigheden waarin zorgprofessionals deze zorg leveren. Door het tijdig signaleren van knelpunten. We gaan aan de slag met het creëren van oplossingen, innovatief en buiten de gebaande paden als dat nodig is. Maar vooral samen. Samen met mensen en organisaties die ook buiten de gebaande paden durven denken en zich met ons willen inzetten om dit doel te behalen!

Stichting Extra ZorgSamen in het het netwerk Extra handen voor de zorg 

Ook in de tweede golf die een feit is heeft Extra ZorgSamen maken we ons hard voor wat nu nodig is. Niet alleen, maar alleen samen. Extra ZorgSamen werkt daarin intensief samen binnen het netwerk. Extra handen voor de zorg is een breed, niet-commercieel samenwerkingsverband van brancheorganisaties, vakbonden, regionale werkgeversorganisaties, beroepsverenigingen, Extra ZorgSamen en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

 

Wil je je inzetten als (oud) zorgprofessional?

Ben jij een (voormalig) verpleegkundige, verzorgende of oud-zorgverlener, met of zonder BIG-registratie, en wil jij je extra inzetten tijdens Corona? Dan zijn we op zoek naar jou! Meld je nu aan via deze link

De druk op de zorg neemt snel toe, maar de behoefte van zorgorganisaties verschilt per dag, per regio en per organisatie. Dus word je nu nog niet ingezet, dan kan het zomaar zijn dat we ergens in de komende weken of maanden een beroep op je doen. 

Samenwerking centraal 

De eerste fase van de pandemie liet zien dat de werkwijze van Extra ZorgSamen succesvol is. “Dat komt door onze kleinschaligheid en flexibiliteit. We treden buiten de gebaande paden om dit urgente doel te behalen, dat staat voor ons centraal. Dat betekent niet dat we ons eigen plan trekken en solistisch te werk gaan. Juist de samenwerking met het opgebouwde netwerk van partijen – van zorgverleners tot overheid, brancheorganisaties, patiëntenverenigingen, zorgverzekeraars en andereébetrokkenen – is onmisbaar. Inmiddels is er een brede Raad van Toezicht samengesteld onder voorzitterschap van Cathy van Beek bestaande uit Diederik Gommers, Henk Smid, Boudewijn Wijnands en Aafke Zwart.